(1)
Sierra Zapirain, G. Polarizazio Politiko Eta Polarizazio Afektiboaren Garapen Etaharremana Euskal Autonomi Erkidegoan Eta Katalunian (1994-2021). Ikerketa Konparatu Bat. Inguruak 2022, 18-40.