Sierra Zapirain, G. «Polarizazio Politiko Eta Polarizazio Afektiboaren Garapen Etaharremana Euskal Autonomi Erkidegoan Eta Katalunian (1994-2021). Ikerketa Konparatu Bat». Inguruak. Revista Vasca De Sociología Y Ciencia Política, n.º 72, junio de 2022, pp. 18-40, doi:10.18543/inguruak.213.