Polarizazio politiko eta polarizazio afektiboaren garapen etaharremana Euskal Autonomi Erkidegoan eta Katalunian (1994-2021). Ikerketa konparatu bat

Resumen

Lan honetan, Euskal Autonomia Erkidegoko eta Kataluniako azken hogeita hamar urteotako polarizazio politikoaren (ideologikoa —ezker-eskuin ardatza—, zein nazionalista) eta polarizazio afektiboaren inguruko ikerketa konparatu bat egiten da. Horretarako, 90ko hamarkadatik aurrerako CISeko inkesta postelektoralak erabiltzen dira. Polarizazio ideologikoaren eta nazionalistaren kasuan, Haztatutako Polarizazio Indizea (Dalton, 2008) baliatuko da, eta gainontzekoan, Polarizazio Afektiboaren Indizea (Reiljan, 2020); azkeneko hau, aipatutako lurraldeetan orain arte erabili gabea. Ikuspegi kuantitatibo batetik jorratuko diren ikergai zehatzak hiru izango dira: inplikatutako indar politikoen kokapen ideologiko eta nazionalistaren bilakaera; erkidego bakoitzeko dinamika politikoaren joerak (zentrifugoa edo zentripetoa); eta polarizazio mota ezberdinen arteko harremanak. Azken honi dagokionez, estuki korrelazionatuak kasu katalanean, baina ez euskal kasuan. Hori guztia, beste herrialde batzuetako alderdi anitzeko eta alderdi biko sistemen ikerketekin alderatuz.

Descargas

La descarga de datos todavía no está disponible.

Citas

Abramowitz, A. I. eta Saunders, K. L. (2008). «Is Polarization a Myth?». The Journal of Politics,

(2): 542-555. https://doi.org/10.1017/s0022381608080493

Abramowitz, A. I. eta Webster, S. (2016). «The rise of negative partisanship and the nationalization of U.S. elections in the 21st century». Electoral Studies, 41: 12-22. https://doi.org/10.1016/j.electstud.2015.11.001

Balcells i Ventura, L. (2007). «¿Es el voto nacionalista un voto de proximidad o un voto de compensación? Una nueva aproximación “espacial” al voto en dos dimensiones». Revista Española de Ciencia Política, 16: 61-88. Recuperado a partir de https://recyt.fecyt.es/index.php/recp/article/view/37440

Dalton, R. J. (2008). «The Quantity and the Quality of Party Systems. Party System Polarization, Its Measurement, and Its Consequences». Comparative Political Studies, 41(7): 899-920. https://doi-org.ehu.idm.oclc.org/10.1177/0010414008315860

De la Calle, L. (2005). «Cuando la proximidad deja de ser importante: modelos espaciales y voto en la política vasca. 1994-2001». Revista Española de Ciencia Política, 12: 21-52. Recuperado a partir de https://recyt.fecyt.es/index.php/recp/article/view/37398

Downs, A. (1957[1973]). Teoría económica de la democracia. Madrid: Aguilar.

Enelow, J. M. eta Hinich, M. J. (1984). The spatial theory of voting. And introducion. Cambridge: Cambridge University Press.

Fernández-Albertos, J. (2002). «Votar en dos dimensiones: el peso del nacionalismo y la ideología en el comportamiento electoral vasco, 1993-2001». Revista Española de Ciencia Política, 6: 153-181. Recuperado a partir de https://recyt.fecyt.es/index.php/recp/article/view/37331

Fiorina, M. P. eta Abrams, S. J. (2008): «Political Polarization in the American Public». Annual Review of Political Science, 11: 563-588. https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.11.053106.153836

Fiorina, M. P., Abrams, S. J. eta Pope, Jeremy C. (2006). Culture war? The Myth of a Polarized America (2nd ed.) New York: Pearson Longman.

Hetherington, M. J. eta Rudolph, T. J. (2015). Why Washington Won’t Work: Polarization, Political Trust, and the Governing Crisis. Chicago: University of Chicago Press.

Iyengar, S., Sood, G. eta Lelkes, Y. (2012). «Affect, Not Ideology: A Social Identity Perspective on Polarization». Public Opinion Quarterly, 76(3): 405–431. https://doi-org.ehu.idm.oclc.org/10.1093/poq/nfs038

Jacobson, G. C. (2012). «The electoral origins of polarized politics: Evidence from the 2010 cooperative congressional election study». American Behavioral Scientist, 56: 1612-1630. https://doi-org.ehu.idm.oclc.org/10.1177/0002764212463352

Lelkes, Y. (2016). «Mass Polarization: Manifestations and Measurements». Public Opinion Quarterly, 80 (S1) 392–410. https://doi-org.ehu.idm.oclc.org/10.1093/poq/nfw005

Leonisio, R. eta Strijbis, O. (2016). «La polarización bidimensional». In: F. Llera (ed.), Las elecciones autonómicas en el País Vasco, 1980-2012. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.

Linz, J. J., Orizo, F. A. eta Vila, D. (1986). Conflicto en Euskadi. Madrid: Espasa-Calpe.

Llera, F. J. (1989). «Continuidad y cambio en la política vasca: notas sobre identidades sociales y cultura política». Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 47: 105-135.

Llera, F. J. (1999). «Basque Polarization: between Autonomy and Independence». Nationalism and Ethnic Politics, 5(3-4): 101-120. https://doi-org.ehu.idm.oclc.org/10.1080/13537119908428572

Llera, F. J. (2016). «La moderación del sistema de partidos de pluralismo polarizado». In: F. J. Llera (ed.), Las elecciones autonómicas en el País Vasco, 1980-2012. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.

Malka, A. eta Lelkes, Y. (2010). «More than Ideology: Conservative–Liberal Identity and Receptivity to Political Cues». Social Justice Research, 23(2-3): 156–188. https://doi-org.ehu.idm.oclc.org/10.1007/s11211-010-0114-3

Manheim, B. y Rich., R. (1998): Análisis político empírico: métodos de investigación en Ciencia Política. Madrid: Alianza.

Oñate, P. (2017). «Cambio y continuidad: las dimensiones del sistema de partidos de Cataluña tras las elecciones autonómicas de 2015». In: J. M. Rivera, J. Montabes eta N. Lagares (eds.) Cataluña en proceso. Las elecciones autonómicas de 2015. Valencia: Tirant lo Blanch.

Orriols, Ll. (2021). La polarización afectiva en España: bloques ideológicos enfrentados (en línea). https://dobetter.esade.edu/es/polarizacion-afectiva, último acceso 12 de junio de 2021.

Reiljan, A. (2020). «‘Fear and loathing across party lines’ (also) in Europe: Affective polarisation in European party systems». European Journal of Political Research, 59(2), 376-396. https://doi.org/10.1111/1475-6765.12351

Rogowski, J. C. eta Sutherland, J. L. (2015). «How ideology fuels affective polarization». Political Behavior, 38: 485-508. https://doi-org.ehu.idm.oclc.org/10.1007/s11109-015-9323-7

Sartori, G. (2012). Partidos y sistemas de partidos. Madrid: Alianza Editorial.

Tajfel, H. eta Turner, J. C. (1979). «An Integrative Theory of Intergroup Conflict». In: W. S. Austin y S. Worchel (eds.), The Social Psychology of Intergroup Relations. Monterey: Brooks/Cole

Webster, S. W., eta Abramowitz, A. I. (2017). «The Ideological Foundations of Affective Polarization in the U.S. Electorate». American Politics Research, 45(4), 621–647. https://doi.org/10.1177/1532673X17703132

Publicado
2022-06-30
Cómo citar
Sierra Zapirain, Galder. 2022. «Polarizazio Politiko Eta Polarizazio Afektiboaren Garapen Etaharremana Euskal Autonomi Erkidegoan Eta Katalunian (1994-2021). Ikerketa Konparatu Bat». Inguruak. Revista Vasca De Sociología Y Ciencia Política, n.º 72 (junio), 18-40. https://doi.org/10.18543/inguruak.213.
Sección
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS